Kontakt

Adresa

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90

Obchodný názov spoločnosti: DETAG, s.r.o.
IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. Martin,
IBAN: SK15 0900 0000 0051 7482 3536

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L

Telefón: +421 905 815 276
E-mail: office@detag.sk

Kontakt

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90


Telefón: +421 905 815 276
E-mail: office@detag.sk


IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000238 Strážna služba        PS 001134

Partneri