Kontakt

Adresa

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90

P.O.BOX 66
03601 MARTIN
Obchodný názov spoločnosti: DETAG, s.r.o.
IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. Martin,
IBAN: SK94 7500 0000 0040 2597 5400

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L

Telefón: +421 905 815 276
E-mail: detagsro@gmail.com

Kontakt

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90

P.O.BOX 66
03601 MARTIN


Telefón: +421 905 815 276
E-mail: detagsro@gmail.com


IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000238 Strážna služba        PS 001134

Partneri