Licencie

Detektívna služba

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

Strážna služba

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Kontakt

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90


Telefón: +421 905 815 276
E-mail: office@detag.sk


IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000238 Strážna služba        PS 001134

Partneri