ÚVOD

    Činnosť v oblasti bezpečnostných služieb zahájila spoločnosť v roku 2014 poskytovaním bezpečnostných služieb na základe zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. v platnom znení o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a licencií vydaných Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline pre činnosti STRÁŽNA SLUŽBA a DETEKTÍVNA SLUŽBA.

    Hlavné smerovanie činnosti spoločnosti je poskytovanie strážnej služby vlastnými pracovníkmi SBS v rámci celého Žilinského a Trenčianskeho kraja.

    Významným krokom bolo zriadenie a prevádzkovanie Detektívnej agentúry s pracovníkmi s bohatými skúsenosťami v danej oblasti. Cieľom jej pôsobenia je poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v situáciách, kedy potrebovali

  • vyhľadať osobu,
  • vyhľadať majetok,
  • získavať údaje, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavať údaje o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavať informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavať údaje o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

    V súčasnosti spolupracujeme s viacerými renomovanými spoločnosťami v právnej oblasti, v oblasti medicíny, forenznej medicíny, súdnymi znalcami a znaleckými organizáciami, partnerskými detektívnymi kanceláriami, advokátskymi kanceláriami s cieľom pomáhať klientom v komplexnom zabezpečovaní a splnení ich požiadaviek.

Ing. Miloš MIKULA
konateľ spoločnosti

 

Kontakt

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90

P.O.BOX 66
03601 MARTIN


Telefón: +421 905 815 276
E-mail: detagsro@gmail.com


IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000238 Strážna služba        PS 001134

Partneri