Strážna služba

  • ochranu majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochranu osoby
  • ochranu majetku a osoby pri preprave
  • ochranu prepravy majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,

Kontakt

DETAG, s.r.o.
03802 Dolný Kalník 90


Telefón: +421 905 815 276
E-mail: office@detag.sk


IČO: 51 406 004
DIČ: 2120 68 53 80


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 69391/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000238 Strážna služba        PS 001134

Partneri